Uroczyste rozdanie nagród XV Festiwalu Polonijnego Losy Polaków 2020

Słowo do Uczestników Festiwalu Polonijnego Losy Polaków 2020:
min. Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za granicą

min. Przemysław Czarnek – minister Edukacji i Nauki

Grand Prix Festiwalu Polonijnego Losy Polaków 2020

Grand Prix Festiwalu Polonijnego Losy Polaków 2020 Jacek Raginis-Królikiewicz za film 15F059 Inspekcja

– realizacja pomysłu niedawno zmarłego Grzegorza Królikiewicza, ojca reżysera.
laureata Festiwali „Losy Polaków (d. Polskie Ojczyzny) m.in. za film o Szarym (gen. Antoni Heda)

Jacek Raginis – Królikiewicz – wywiad o filmie

 

PANELE DYSKUSYJNE

z cyklu: „rola twórców w edukacji historycznej i patriotycznej młodzieży”

I PANEL DYSKUSYJNY „ROLA TWÓRCÓW W EDUKACJI HISTORYCZNEJ I PATRIOTYCZNEJ MŁODZIEŻY”

9 listopada 2020 r. w ramach Festiwalu Losy Polaków został zorganizowany Panel dyskusyjny „Rola twórców w edukacji historycznej i patriotycznej młodzieży”. W panelu uczestniczą:

II PANEL DYSKUSYJNY Czy bohaterowie Solidarności mogą stać się wzorem dla młodego pokolenia.

9 grudnia 2020 r. w ramach Festiwalu Losy Polaków został zorganizowany Panel dyskusyjny Z serii „Rola Twórców w Edukacji Historycznej i Patriotycznej Młodzieży”: Czy bohaterowie Solidarności mogą stać się wzorem dla młodego pokolenia. W panelu uczestniczą:

Kolejny panel planowany jest na 16 marca 2020

PODRÓŻE Z FESTIWALEM LOSY POLAKÓW 2020

Podróż I – Litwa

Podróż – Solidarność

Podróż - Australia

Podróż - Kanada

WYPOWIEDZI TWÓRCÓW

FILMY I ZWIASTUNY

Projekt finansowany ze środków Kancelari Rady Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego Polonii i Polaków za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów